Tworzenie platform e-learningowych

Tej formy edukacji nie trzeba już „reklamować”. Warto ją więc wykorzystać dla swoich potrzeb i w swoim biznesie!

Studio Moyoki ma duże doświadczenie w realizacji projektów wykorzystujących różnego typu platformy e-learningowe. Potrafimy zastosować najlepsze rozwiązania funkcjonujące w tej branży oraz zaproponować Klientom nasze autorskie pomysły, optymalizujące efektywność i wygodę procesu nauczania, a także samą jego obsługę. Liczba opcji jest tutaj tak duża, że aby je sensownie przedstawić, najpierw trzeba by rozpoznać potrzeby i preferencje tych, którzy będą z nich korzystali. Chętnie się w to zaangażujemy!

Bieżąca współpraca z wyższymi uczelniami pozwala nam też nadążać za szybko zmieniającymi się uwarunkowaniami w zakresie metod i trendów dydaktycznych. Między innymi dzięki temu z sukcesem współrealizujemy projekty unijne dotyczące różnych form e-learningu, np. szkoleń on-line.